Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Övrigt 14 maj 2001 Session 1825
Interpellationsdebatt 2000/01:418 av Björkman, Lars (m) 11 maj 2001 biotopskydd
Interpellationsdebatt 2000/01:441 av Högström, Tomas (m) 11 maj 2001 den industriella forskningen
Interpellationsdebatt 2000/01:436 av Sjölund, Anders (m) 11 maj 2001 ALF-avtalet
Interpellationsdebatt 2000/01:416 av Adolfsson Elgestam, Carina (s) 11 maj 2001 forskning om kvinnors ohälsa
Interpellationsdebatt 2000/01:389 av Narti, Ana Maria (fp) 11 maj 2001 effektivisering av CSN:s verksamhet
Interpellationsdebatt 2000/01:385 av Bill, Per (m) 11 maj 2001 universitetens och högskolornas indirekta kostnader
Övrigt 11 maj 2001 Session 1821
Debatt om förslag 2000/01:JuU32 10 maj 2001 Processrättsliga frågor
Övrigt 10 maj 2001 Session 1817
Övrigt 9 maj 2001 Session 1809
Interpellationsdebatt 2000/01:380 av Hedlund, Carl Erik (m) 8 maj 2001 avdragsrätt för kultursponsring