Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2000/01:377 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m) 8 maj 2001 öl- och vinskatten
Interpellationsdebatt 2000/01:383 av Pålsson, Chatrine (kd) 8 maj 2001 Xenical och Viagra i läkemedelssubventioneringssystemet
Interpellationsdebatt 2000/01:368 av Gerdin, Viviann (c) 8 maj 2001 bemötandet inom sjukvården
Interpellationsdebatt 2000/01:364 av Olsson, Lena (v) 8 maj 2001 utvärdering av konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen
Interpellationsdebatt 2000/01:322 av Johansson, Eva (s) 8 maj 2001 aidsmediciner till utvecklingsländerna
Interpellationsdebatt 2000/01:292 av Schyman, Gudrun (v) 8 maj 2001 exporten av JAS 39 Gripen till Sydafrika
Övrigt 8 maj 2001 Session 1805
Interpellationsdebatt 2000/01:400 av Andersson, Sten (m) 7 maj 2001 ekonomisk brottslighet
Interpellationsdebatt 2000/01:412 av Segelström, Inger (s) 7 maj 2001 prostitutionspolisens arbete i Stockolm
Interpellationsdebatt 2000/01:411 av Westerberg, Per (m) 7 maj 2001 kommunikationssystem för polisen
Interpellationsdebatt 2000/01:409 av Oscarsson, Yvonne (v) 7 maj 2001 polisens agerande vid demonstrationer m.m.
Övrigt 7 maj 2001 Session 1801