Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2000/01:JuU21 3 maj 2001 Från anstalt till frihet
Debatt om förslag 2000/01:UbU14 3 maj 2001 Kvalificerad yrkesutbildning
Övrigt 3 maj 2001 Session 1785
Interpellationsdebatt 2000/01:339 av Åbjörnsson, Rolf (kd) 2 maj 2001 tingsrättsnedläggningar i Värmlands och Örebro län
Interpellationsdebatt 2000/01:352 av Attefall, Stefan (kd) 2 maj 2001 sysselsättningen
Interpellationsdebatt 2000/01:320 av Larsson, Maria (kd) 2 maj 2001 Momsutredningen
Interpellationsdebatt 2000/01:382 av Carlson, Leif (m) 2 maj 2001 förändringar i läkemedelssubventionen
Interpellationsdebatt 2000/01:366 av Enochson, Annelie (kd) 2 maj 2001 låsta arvspengar och socialbidrag
Interpellationsdebatt 2000/01:365 av Pålsson, Chatrine (kd) 2 maj 2001 barn- och ungdomspsykiatrin
Interpellationsdebatt 2000/01:363 av Hagström, Ulla-Britt (kd) 2 maj 2001 familjehemmen
Interpellationsdebatt 2000/01:359 av Fleetwood, Elisabeth (m) 2 maj 2001 osteoporos
Interpellationsdebatt 2000/01:358 av Wallin, Gunnel (c) 2 maj 2001 tillgång till vård och personal inom hälso- och sjukvården