Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2007/08:680 av Jansson, Eva-Lena (s) 23 juni 2008 Skattesubventioner för hushållsnära tjänster
Interpellationsdebatt 2007/08:652 av Granberg, Lars U (s) 23 juni 2008 Förhöjt grundavdrag i stödområde A
Interpellationsdebatt 2007/08:650 av Green, Monica (s) 23 juni 2008 Fastighetsskatten och taxeringen 2009
Interpellationsdebatt 2007/08:706 av Jansson, Eva-Lena (s) 23 juni 2008 Stöd för introduktion och delaktighet
Övrigt 23 juni 2008 Titel
Interpellationsdebatt 2007/08:749 av Larsson, Kalle (v) 19 juni 2008 Döva asylsökande
Interpellationsdebatt 2007/08:789 av Ernkrans, Matilda (s) 19 juni 2008 Tonårsaborter
Interpellationsdebatt 2007/08:783 av Axelsson, Christina (s) 19 juni 2008 Äldres tillgänglighet i vården
Interpellationsdebatt 2007/08:768 av Zedell, Christina (s) 19 juni 2008 Rätten till likvärdig vård förl alla
Interpellationsdebatt 2007/08:751 av Ahlberg, Ann-Christin (s) 19 juni 2008 Vårdnadsbidrag
Interpellationsdebatt 2007/08:684 av Pettersson, Marina (s) 19 juni 2008 Ambulansförarnas behov av kompetenslyft
Interpellationsdebatt 2007/08:668 av Olsson, LiseLotte (v) 19 juni 2008 Ersättningsnivåerna i föräldraförsäkringen