Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2008/09:568 av Green, Monica (s) 3 september 2009 Ökade klyftor mellan kvinnor och män
Interpellationsdebatt 2008/09:598 av Rådström, Britta (s) 3 september 2009 Medborgarna, skulderna och Kronofogdemyndigheten
Interpellationsdebatt 2008/09:595 av Astudillo, Luciano (s) 3 september 2009 Mögelsanering av Herrgården med nytt ROT-avdrag
Interpellationsdebatt 2008/09:593 av Eriksson, Birgitta (s) 3 september 2009 ID-kort till utländska medborgare
Interpellationsdebatt 2008/09:589 av Johansson, Lars (s) 3 september 2009 Tonnageskatt i budgetpropositionen för 2010
Interpellationsdebatt 2008/09:588 av Levi, Lennart (c) 3 september 2009 Extern utredning av framtida välfärdsstatistik
Interpellationsdebatt 2008/09:587 av Pertoft, Mats (mp) 3 september 2009 Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation
Interpellationsdebatt 2008/09:572 av Malmström, Louise (s) 3 september 2009 Kunskapsbegreppet och hur man bäst främjar kunskapsutvecklingen i skolan
Interpellationsdebatt 2008/09:591 av Lindholm, Jan (mp) 3 september 2009 Hot mot tilltron till rättsstaten Sverige
Interpellationsdebatt 2008/09:586 av Ceballos, Bodil (mp) 3 september 2009 Utvecklingen i Iran
Interpellationsdebatt 2008/09:569 av Green, Monica (s) 3 september 2009 Israelisk bosättningspolitik
Interpellationsdebatt 2008/09:580 av Ceballos, Bodil (mp) 20 augusti 2009 Avvisningar av kristna till Irak