Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2008/09:578 av Björck, Patrik (s) 20 augusti 2009 Arbetsmarknadspolitiken
Interpellationsdebatt 2008/09:570 av Malmström, Louise (s) 20 augusti 2009 Ökade möjligheter för lågutbildade att ta sig ur arbetslöshet genom studier
Interpellationsdebatt 2008/09:576 av Bodström, Thomas (s) 20 augusti 2009 Polisutbildning
Interpellationsdebatt 2008/09:575 av Bodström, Thomas (s) 20 augusti 2009 Preskription
Interpellationsdebatt 2008/09:574 av Bodström, Thomas (s) 20 augusti 2009 Lagring av trafikdata
Interpellationsdebatt 2008/09:573 av Bodström, Thomas (s) 20 augusti 2009 Rättsväsendets ekonomi
Interpellationsdebatt 2008/09:577 av Björck, Patrik (s) 20 augusti 2009 Kommunernas ekonomi
Övrigt 20 augusti 2009 Titel
Interpellationsdebatt 2008/09:565 av Danielsson, Staffan (c) 13 augusti 2009 Omskärelse av små pojkar
Interpellationsdebatt 2008/09:564 av Green, Monica (s) 13 augusti 2009 Barnfattigdom
Interpellationsdebatt 2008/09:566 av Green, Monica (s) 13 augusti 2009 Nationell IT-strategi
Interpellationsdebatt 2008/09:567 av Green, Monica (s) 13 augusti 2009 Utförsäkringar