Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:FiU21 17 juni 2009 Vårtilläggsbudget för 2009
Debatt om förslag 2008/09:FiU20 17 juni 2009 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Övrigt 17 juni 2009 Titel
Beslut 2008/09:SkU30 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:NU22 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:NU26 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:NU21 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:NU25 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:MJU30 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:MJU28 16 juni 2009 Beslut