Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2008/09:MJU29 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:FiU38 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:FiU35 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:FiU27 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:FiU24 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:TU18 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:FöU10 16 juni 2009 Beslut
Beslut 2008/09:UU11 16 juni 2009 Beslut
Interpellationsdebatt 2008/09:562 av Axelsson, Lennart (s) 16 juni 2009 Tandvårdsreformen och de som är äldre än 65 år
Interpellationsdebatt 2008/09:499 av Persson, Kent (v) 16 juni 2009 Försäljningen av apotek
Interpellationsdebatt 2008/09:491 av Johansson, Ylva (s) 16 juni 2009 Vården av KOL-patienter
Interpellationsdebatt 2008/09:512 av Hultqvist, Peter (s) 16 juni 2009 Den regionala utvecklingen