Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:SoU25 11 juni 2009 Handel med vissa receptfria läkemedel
Debatt om förslag 2008/09:SoU22 18 maj 2009 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m.
Debatt om förslag 2008/09:SoU19 13 maj 2009 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
Debatt om förslag 2008/09:SoU24 7 maj 2009 Läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2008/09:SoU23 6 maj 2009 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning
Debatt om förslag 2008/09:SoU21 29 april 2009 Omreglering av apoteksmarknaden
Debatt om förslag 2008/09:SoU17 25 mars 2009 Folkhälsopolitik
Debatt om förslag 2008/09:SoU16 25 mars 2009 Socialtjänstfrågor
Debatt om förslag 2008/09:SoU18 19 mars 2009 Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården
Debatt om förslag 2008/09:SoU13 19 mars 2009 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Öppen utfrågning 19 mars 2009 Öppen utskottsutfrågning
Paginering