Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:TU18 12 juni 2009 Konkurrens på spåret
Debatt om förslag 2008/09:SoU25 11 juni 2009 Handel med vissa receptfria läkemedel
Debatt om förslag 2008/09:SoU22 18 maj 2009 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m.
Debatt om förslag 2008/09:TU14 18 maj 2009 Mål för framtidens resor och transporter
Debatt om förslag 2008/09:SoU19 13 maj 2009 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
Debatt om förslag 2008/09:SoU24 7 maj 2009 Läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2008/09:SoU23 6 maj 2009 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning
Debatt om förslag 2008/09:SoU21 29 april 2009 Omreglering av apoteksmarknaden
Debatt om förslag 2008/09:TU13 23 april 2009 Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor
Debatt om förslag 2008/09:TU12 2 april 2009 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2008/09:TU11 25 mars 2009 IT-politiska frågor
Paginering