Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:FiU28 19 juni 2012 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011
Debatt om förslag 2011/12:FiU24 19 juni 2012 Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011
Debatt om förslag 2011/12:FiU21 19 juni 2012 Vårändringsbudget för 2012
Debatt om förslag 2011/12:CU5 18 juni 2012 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag
Debatt om förslag 2011/12:CU27 18 juni 2012 Vägen till nära-nollenergibyggnader
Debatt om förslag 2011/12:NU24 18 juni 2012 Frågor om subventioner till kärnkraft
Interpellationsdebatt 2011/12:418 av Holm, Jens (V) 15 juni 2012 Frihandelsavtalet med Indien
Interpellationsdebatt 2011/12:401 av Hultqvist, Peter (S) 15 juni 2012 Svenskt bistånd till den palestinska myndigheten
Interpellationsdebatt 2011/12:421 av Lundgren, Elin (S) 15 juni 2012 Otydligheter i lag (1974:191) om bevakningsföretag
Interpellationsdebatt 2011/12:412 av Vestlund, Börje (S) 15 juni 2012 Franchisetagarnas utsatta situation