Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2011/12:425 av Persson, Peter (S) 16 augusti 2012 Jobbskatteavdragen
Interpellationsdebatt 2011/12:424 av Persson, Peter (S) 16 augusti 2012 Resurser mot skattefusk
Interpellationsdebatt 2011/12:423 av Larsson, Hillevi (S) 16 augusti 2012 Narkotikarelaterad dödlighet
Interpellationsdebatt 2011/12:431 av Lillemets, Annika (MP) 16 augusti 2012 Vinklad fakta i gratis läromedel
Interpellationsdebatt 2011/12:362 av Persson, Peter (S) 28 juni 2012 Näringspolitikens utveckling i Jönköpings län
Interpellationsdebatt 2011/12:410 av Green, Monica (S) 28 juni 2012 Israels ockupation av Palestina
Interpellationsdebatt 2011/12:426 av Lillemets, Annika (MP) 28 juni 2012 Flygets ökade klimatpåverkan
Interpellationsdebatt 2011/12:414 av Jansson, Eva-Lena (S) 28 juni 2012 Finanspolitiska insatser för ökad jämlikhet
Interpellationsdebatt 2011/12:404 av Omanovic, Jasenko (S) 28 juni 2012 Återställande av det sociala avgiftssystemet
Interpellationsdebatt 2011/12:395 av Heydari, Shadiye (S) 28 juni 2012 Servicekontoret i Angered
Interpellationsdebatt 2011/12:390 av Bernhardsson, Bo (S) 28 juni 2012 Restaurangmomsen