Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2011/12:330 av Green, Monica (S) 20 juni 2012 Digital kompetens
Interpellationsdebatt 2011/12:378 av Stenberg, Maria (S) 20 juni 2012 Nordisk strategi för att möta ungdomsarbetslösheten
Interpellationsdebatt 2011/12:377 av Stenberg, Maria (S) 20 juni 2012 Ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn
Interpellationsdebatt 2011/12:420 av Kakabaveh, Amineh (V) 20 juni 2012 Bostadsfrågor
Interpellationsdebatt 2011/12:399 av Vestlund, Börje (S) 20 juni 2012 Offentlig upphandling och oseriös företagsamhet
Interpellationsdebatt 2011/12:400 av Högman, Berit (S) 20 juni 2012 Grunder för fördelning av resurser till högskolor och universitet
Avslutning 20 juni 2012 Avslutning
Beslut 2011/12:FiU20 20 juni 2012 Beslut
Beslut 2011/12:FöU9 20 juni 2012 Beslut
Beslut 2011/12:MjU24 20 juni 2012 Beslut
Debatt om förslag 2011/12:FiU20 20 juni 2012 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2011/12:FöU9 19 juni 2012 Försvarets logistik