Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:172 av Alexandra Anstrell (M) 12 april 2019 Elitidrottande ungdomar
Interpellationsdebatt 2018/19:161 av Mikael Eskilandersson (SD) 12 april 2019 Barns rätt till båda föräldrarna
Interpellationsdebatt 2018/19:160 av Mikael Eskilandersson (SD) 12 april 2019 Olagliga barnäktenskap
Interpellationsdebatt 2018/19:159 av Mikael Eskilandersson (SD) 12 april 2019 Inofficiella äktenskap
Interpellationsdebatt 2018/19:142 av Per Söderlund (SD) 12 april 2019 Tjänstemannaansvar
Interpellationsdebatt 2018/19:119 av Louise Meijer (M) 12 april 2019 Otryggheten i samhället
Interpellationsdebatt 2018/19:118 av Louise Meijer (M) 12 april 2019 Återvändande IS-terrorister
Interpellationsdebatt 2018/19:167 av Erik Bengtzboe (M) 12 april 2019 Felaktiga utbetalningar från a-kassan
Interpellationsdebatt 2018/19:120 av Jessica Rosencrantz (M) 12 april 2019 Utsläppen från trafiken
Interpellationsdebatt 2018/19:108 av Jens Holm (V) 12 april 2019 Ökade utsläpp från vägtrafiken
Interpellationsdebatt 2018/19:166 av Lars Adaktusson (KD) 12 april 2019 IS folkmord och erkännande av seyfo
Debatt om förslag 2018/19:TU11 11 april 2019 Yrkestrafik och taxi