Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2013/14:515 av Hillevi Larsson (S) 27 juni 2014 Förhalade riksdagsbeslut
Interpellationsdebatt 2013/14:497 av Hillevi Larsson (S) 27 juni 2014 Skydd för uppfinnare mot patentintrång
Interpellationsdebatt 2013/14:501 av Eva-Lena Jansson (S) 26 juni 2014 Missbruk av visstidsanställning
Interpellationsdebatt 2013/14:489 av Jasenko Omanovic (S) 26 juni 2014 Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten
Interpellationsdebatt 2013/14:483 av Annika Lillemets (MP) 26 juni 2014 Friår som arbetsmarknadsåtgärd
Interpellationsdebatt 2013/14:479 av Anders Karlsson (S) 26 juni 2014 Arbetslösheten i Skåne
Interpellationsdebatt 2013/14:537 av Tina Ehn (MP) 26 juni 2014 Myndigheters placering och nedläggning av skattekontor runt om i landet
Beslut 2013/14:FiU20 26 juni 2014 Beslut
Avtackning 26 juni 2014 Avtackning
Debatt om förslag 2013/14:FiU20 26 juni 2014 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Interpellationsdebatt 2013/14:534 av Anna-Lena Sörenson (S) 25 juni 2014 Synen på stödet till frivilliga försvarsorganisationer