Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2013/14:506 av Eva-Lena Jansson (S) 25 juni 2014 Ekonomisk utsatthet och ökad ojämlikhet
Debatt om förslag 2013/14:JuU36 25 juni 2014 Skärpningar i vapenlagstiftningen
Debatt om förslag 2013/14:JuU32 25 juni 2014 Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav
Debatt om förslag 2013/14:FiU19 25 juni 2014 Förstärkta kapitaltäckningsregler
Debatt om förslag 2013/14:FiU33 25 juni 2014 Årsredovisning för staten 2013
Debatt om förslag 2013/14:CU34 24 juni 2014 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
Beslut 2013/14:TU18 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:TU20 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:TU19 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:AU10 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:AU9 24 juni 2014 Beslut