Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2013/14:AU10 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:AU9 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:AU8 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:CU31 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:MjU29 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:MjU28 24 juni 2014 Beslut
Beslut 2013/14:MjU27 24 juni 2014 Beslut
Debatt om förslag 2013/14:KrU8 24 juni 2014 Folkbildningsfrågor
Debatt om förslag 2013/14:TU18 24 juni 2014 Taxifrågor
Debatt om förslag 2013/14:TU20 24 juni 2014 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m.
Debatt om förslag 2013/14:AU10 23 juni 2014 Subventionerade anställningar för nyanlända