Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2015/16:752 av Helena Lindahl (C) 1 september 2016 Konsekvenserna av ökade kostnader för företagen
Interpellationsdebatt 2015/16:754 av Fredrik Christensson (C) 1 september 2016 Underhåll av Bohusbanan
Interpellationsdebatt 2015/16:716 av Maria Stockhaus (M) 1 september 2016 Förskollärare i fristående förskolor
Interpellationsdebatt 2015/16:745 av Bengt Eliasson (L) 1 september 2016 Besparingar i assistansersättningen
Interpellationsdebatt 2015/16:658 av Christina Höj Larsen (V) 1 september 2016 Utsatta EU-medborgare
Interpellationsdebatt 2015/16:761 av Allan Widman (L) 1 september 2016 Ökat understöd till arméstridskrafterna
Interpellationsdebatt 2015/16:759 av Allan Widman (L) 1 september 2016 Åtgärder för fullgod krisberedskap
Interpellationsdebatt 2015/16:755 av Lotta Finstorp (M) 1 september 2016 Utfasning av sysselsättningsfasen
Interpellationsdebatt 2015/16:750 av Penilla Gunther (KD) 1 september 2016 Aktiviteter för deltagarna i fas 3
Interpellationsdebatt 2015/16:739 av Edward Riedl (M) 1 september 2016 Beredskapsjobb
Interpellationsdebatt 2015/16:727 av Fredrik Malm (L) 1 september 2016 Behovet av reformer på arbetsmarknaden
Interpellationsdebatt 2015/16:719 av Annika Qarlsson (C) 1 september 2016 Översyn av Arbetsförmedlingen