Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2015/16:AU9 20 juni 2016 Jämställdhet
Debatt om förslag 2015/16:AU7 23 mars 2016 Arbetsrätt
Debatt om förslag 2015/16:AU6 16 mars 2016 Integration
Debatt om förslag 2015/16:AU4 27 januari 2016 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Debatt om förslag 2015/16:AU2 10 december 2015 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv