Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2015/16:KrU11 9 juni 2016 Förutsättningar för svensk film
Debatt om förslag 2015/16:KrU10 14 april 2016 Kultur för alla
Debatt om förslag 2015/16:KrU8 14 april 2016 Folkbildning och spelfrågor
Debatt om förslag 2015/16:KrU7 6 april 2016 Konstarter och kulturskapares villkor
Debatt om förslag 2015/16:KrU9 23 mars 2016 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2015/16:KrU6 17 mars 2016 Civila samhället
Öppet seminarium 4 februari 2016 Seminarium om kultursamverkansmodellen
Debatt om förslag 2015/16:KrU5 3 februari 2016 Radio och tv i allmänhetens tjänst
Debatt om förslag 2015/16:KrU4 3 februari 2016 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2015/16:KrU1 7 december 2015 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2015/16:KrU3 26 november 2015 Ändringar i kulturmiljölagen