Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:571 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 26 juni 2017 Ökat antal EU-migranter
Interpellationsdebatt 2016/17:563 av Mikael Oscarsson (KD) 26 juni 2017 Den it-attack som drabbat världen
Interpellationsdebatt 2016/17:552 av Roger Haddad (L) 26 juni 2017 Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige
Interpellationsdebatt 2016/17:514 av Lotta Johnsson Fornarve (V) 26 juni 2017 Sveriges agerande i säkerhetsrådet i Västsaharafrågan
Interpellationsdebatt 2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 26 juni 2017 Den högre utbildningens lönsamhet
Avtackning 21 juni 2017 Avtackning
Beslut 2016/17:FiU35 21 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:FiU21 21 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:FiU20 21 juni 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:FiU34 21 juni 2017 Årsredovisning för staten 2016