Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:UbU23 19 juni 2017 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
Debatt om förslag 2016/17:UbU21 14 juni 2017 En försöksverksamhet med branschskolor
Debatt om förslag 2016/17:UbU22 7 juni 2017 En skyldighet att erbjuda lovskola
Debatt om förslag 2016/17:UbU20 31 maj 2017 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
Debatt om förslag 2016/17:UbU17 4 maj 2017 Skolväsendet - grundläggande om utbildningen
Debatt om förslag 2016/17:UbU16 4 maj 2017 Vuxenutbildningen
Debatt om förslag 2016/17:UbU15 16 mars 2017 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2016/17:UbU13 1 mars 2017 En rymdstrategi för Europa
Debatt om förslag 2016/17:UbU10 1 mars 2017 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
Paginering