Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SoU32 22 maj 2018 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Debatt om förslag 2017/18:KU42 22 maj 2018 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
Debatt om förslag 2017/18:KU30 22 maj 2018 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Debatt om förslag 2017/18:JuU29 22 maj 2018 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Interpellationsdebatt 2017/18:461 av Ida Drougge (M) 21 maj 2018 Tillfälliga bostäder för nyanlända
Interpellationsdebatt 2017/18:460 av Ida Drougge (M) 21 maj 2018 Kritik av Lidingö stad
Interpellationsdebatt 2017/18:520 av Åsa Westlund (S) 21 maj 2018 Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
Interpellationsdebatt 2017/18:483 av Jens Holm (V) 21 maj 2018 Utfasningsplan för miljöskadliga subventioner
Interpellationsdebatt 2017/18:478 av Olof Lavesson (M) 21 maj 2018 Kulturmomsen
Interpellationsdebatt 2017/18:521 av Lars Beckman (M) 21 maj 2018 Flexjobb