Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:AU8 8 mars 2018 Arbetsmiljö och arbetstid
Debatt om förslag 2017/18:AU7 7 mars 2018 Integration
Debatt om förslag 2017/18:AU2 13 december 2017 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2017/18:AU1 11 december 2017 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2016/17:AU14 20 juni 2017 Åtgärder mot diskriminering
Debatt om förslag 2016/17:AU13 7 juni 2017 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning
Debatt om förslag 2016/17:AU10 26 april 2017 Arbetsmiljö och arbetstid