Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:FiU22 22 mars 2017 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Öppen utfrågning 14 mars 2017 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Debatt om förslag 2016/17:FiU25 2 mars 2017 Statlig förvaltning och statistikfrågor
Debatt om förslag 2016/17:FiU26 23 februari 2017 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2016/17:FiU2 15 december 2016 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2016/17:FiU14 14 december 2016 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
Debatt om förslag 2016/17:FiU3 14 december 2016 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2016/17:FiU7 30 november 2016 Nytt regelverk om upphandling
Debatt om förslag 2016/17:FiU1 23 november 2016 Statens budget 2017 Rambeslutet
Öppen utfrågning 15 november 2016 Öppen utfrågning om penningpolitiken