Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2006/07:FiU24 14 juni 2007 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Debatt om förslag 2006/07:FiU27 14 juni 2007 Utvärdering av penningpolitiken
Debatt om förslag 2006/07:FiU16 31 maj 2007 Miljöanpassad offentlig upphandling
Debatt om förslag 2006/07:FiU23 28 mars 2007 Riksbankens förvaltning 2006
Debatt om förslag 2006/07:FiU3 21 december 2006 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2006/07:1)
Debatt om förslag 2006/07:FiU11 6 december 2006 Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)
Debatt om förslag 2006/07:FiU7 6 december 2006 Nya kapitaltäckningsregler (prop. 2006/07:5)
Debatt om förslag 2006/07:FiU1 6 december 2006 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (prop. 2006/07:1)
Debatt om förslag 2006/07:FiU6 22 november 2006 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001–2005 (skr. 2005/06:210)