Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:SfU4 15 december 2018 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2018/19:FiU11 12 december 2018 Höständringsbudget för 2018
Debatt om förslag 2018/19:FiU1 12 december 2018 Statens budget 2019 Rambeslutet
Debatt om förslag 2018/19:SfU10 28 november 2018 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar
Debatt om förslag 2018/19:FiU14 28 november 2018 Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna
Debatt om förslag 2018/19:SfU9 21 november 2018 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag
Öppen utfrågning 8 november 2018 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Debatt om förslag 2018/19:SfU7 24 oktober 2018 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik