Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SfU27 30 maj 2018 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Debatt om förslag 2017/18:SfU24 23 maj 2018 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Debatt om förslag 2017/18:SfU21 25 april 2018 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
Debatt om förslag 2017/18:SfU19 28 mars 2018 Socialavgifter
Debatt om förslag 2017/18:SfU15 28 mars 2018 Migration och asylpolitik
Debatt om förslag 2017/18:FiU22 21 mars 2018 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:FiU26 1 mars 2018 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2017/18:FiU34 28 februari 2018 Offentlig upphandling