Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:FiU31 3 maj 2017 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Debatt om förslag 2016/17:FiU33 27 april 2017 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
Debatt om förslag 2016/17:SfU14 27 april 2017 Medborgarskap
Debatt om förslag 2016/17:SfU18 5 april 2017 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
Debatt om förslag 2016/17:FiU22 22 mars 2017 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Öppen utfrågning 14 mars 2017 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Debatt om förslag 2016/17:FiU25 2 mars 2017 Statlig förvaltning och statistikfrågor