Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:SfU16 9 april 2019 Migration och asylpolitik
Debatt om förslag 2018/19:FiU34 4 april 2019 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2018/19:FiU22 27 mars 2019 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:SfU15 6 mars 2019 Socialavgifter
Debatt om förslag 2018/19:FiU26 6 mars 2019 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2018/19:FiU6 6 februari 2019 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
Öppen utfrågning 5 februari 2019 Öppen utfrågning om finansiell stabilitet
Debatt om förslag 2018/19:FiU5 21 december 2018 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2018/19:FiU3 21 december 2018 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2018/19:FiU2 21 december 2018 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning