Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:JuU14 26 april 2017 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
Debatt om förslag 2016/17:JuU21 20 april 2017 Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2016/17:JuU18 20 april 2017 Polisfrågor
Debatt om förslag 2016/17:JuU17 5 april 2017 Processrättsliga frågor
Debatt om förslag 2016/17:JuU16 5 april 2017 Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2016/17:JuU19 30 mars 2017 Kriminalvårdsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:JuU9 16 februari 2017 Transporter av frihetsberövade
Debatt om förslag 2016/17:JuU8 25 januari 2017 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Debatt om förslag 2016/17:JuU1 7 december 2016 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2016/17:JuU7 23 november 2016 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
Debatt om förslag 2016/17:JuU6 16 november 2016 Falska polisbilar