Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:JuU39 13 juni 2018 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Debatt om förslag 2017/18:JuU36 13 juni 2018 Ny kamerabevakningslag
Debatt om förslag 2017/18:JuU35 13 juni 2018 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Debatt om förslag 2017/18:JuU30 11 juni 2018 En ny strafftidslag
Debatt om förslag 2017/18:JuU24 16 maj 2018 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden
Debatt om förslag 2017/18:JuU25 25 april 2018 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Debatt om förslag 2017/18:JuU15 25 april 2018 Processrättsliga frågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU13 25 april 2018 Polisfrågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU17 19 april 2018 Våldsbrott och brottsoffer
Debatt om förslag 2017/18:JuU14 19 april 2018 Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU22 27 mars 2018 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation