Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2015/16:JuU23 10 mars 2016 Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2015/16:JuU25 2 mars 2016 Åtgärder mot missbruk av svenska pass
Debatt om förslag 2015/16:JuU17 10 februari 2016 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
Debatt om förslag 2015/16:JuU2 3 februari 2016 En modernare rättegång II
Debatt om förslag 2015/16:JuU26 27 januari 2016 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv
Debatt om förslag 2015/16:JuU1 15 december 2015 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2015/16:JuU8 18 november 2015 Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott
Debatt om förslag 2015/16:JuU6 18 november 2015 Domstolsdatalag