Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2014/15:JuU8 18 februari 2015 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
Debatt om förslag 2014/15:JuU9 12 februari 2015 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet
Debatt om förslag 2014/15:JuU6 12 februari 2015 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Debatt om förslag 2014/15:JuU1 17 december 2014 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2014/15:JuU2 26 november 2014 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Debatt om förslag 2013/14:JuU36 25 juni 2014 Skärpningar i vapenlagstiftningen
Debatt om förslag 2013/14:JuU32 25 juni 2014 Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav