Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:KrU2 1 mars 2018 Idrott, friluftsliv och folkbildning
Debatt om förslag 2017/18:KrU4 7 februari 2018 Radio och tv i allmänhetens tjänst
Öppen utfrågning 7 december 2017 Öppen utfrågning om framtidens spelpolitik
Debatt om förslag 2017/18:KrU1 4 december 2017 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2016/17:KrU9 30 maj 2017 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:KrU10 18 maj 2017 Konstarter och kulturskaparnas villkor
Debatt om förslag 2016/17:KrU6 18 maj 2017 Spel- och folkbildningsfrågor
Öppet seminarium 11 maj 2017 Seminarium om statens idrottspolitiska mål
Debatt om förslag 2016/17:KrU7 5 april 2017 Marknäten och public service
Debatt om förslag 2016/17:KrU8 22 mars 2017 Kultur och fritid för barn och unga