Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet seminarium 11 maj 2017 Seminarium om statens idrottspolitiska mål
Debatt om förslag 2016/17:KrU7 5 april 2017 Marknäten och public service
Debatt om förslag 2016/17:KrU8 22 mars 2017 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2016/17:KrU4 22 mars 2017 Civila samhället
Debatt om förslag 2016/17:KrU5 23 februari 2017 Kultur för alla
Debatt om förslag 2016/17:KrU3 1 februari 2017 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Debatt om förslag 2016/17:KrU1 1 december 2016 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2015/16:KrU11 9 juni 2016 Förutsättningar för svensk film
Debatt om förslag 2015/16:KrU10 14 april 2016 Kultur för alla
Debatt om förslag 2015/16:KrU8 14 april 2016 Folkbildning och spelfrågor
Debatt om förslag 2015/16:KrU7 6 april 2016 Konstarter och kulturskapares villkor