Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet seminarium 4 februari 2016 Seminarium om kultursamverkansmodellen
Debatt om förslag 2015/16:KrU5 3 februari 2016 Radio och tv i allmänhetens tjänst
Debatt om förslag 2015/16:KrU4 3 februari 2016 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2015/16:KrU1 7 december 2015 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2015/16:KrU3 26 november 2015 Ändringar i kulturmiljölagen
Debatt om förslag 2014/15:KrU11 11 juni 2015 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund
Debatt om förslag 2014/15:KrU9 11 juni 2015 Litteratur, läsande och språk
Debatt om förslag 2014/15:KrU7 15 april 2015 Kultur för alla
Debatt om förslag 2014/15:KrU8 8 april 2015 Folkbildningsfrågor
Debatt om förslag 2014/15:KrU3 8 april 2015 Mediefrågor
Debatt om förslag 2014/15:KrU10 26 mars 2015 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2014/15:KrU4 19 mars 2015 Spelfrågor