Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2014/15:KrU2 12 februari 2015 Vissa kulturfrågor
Debatt om förslag 2014/15:KrU1 18 december 2014 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2013/14:KrU8 24 juni 2014 Folkbildningsfrågor
Debatt om förslag 2013/14:KrU11 17 juni 2014 Lättare att läsa
Debatt om förslag 2013/14:KrU10 17 juni 2014 Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2013/14:KrU9 17 juni 2014 Fokus på unga
Debatt om förslag 2013/14:KrU5 5 maj 2014 Politik för det civila samhället m.m.
Debatt om förslag 2013/14:KrU7 26 februari 2014 Kultur för alla
Debatt om förslag 2013/14:KrU6 5 februari 2014 Spelfrågor