Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:KrU5 14 mars 2013 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2012/13:KrU2 11 december 2012 Filmpolitiska frågor
Debatt om förslag 2012/13:KrU1 11 december 2012 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2011/12:KrU10 11 juni 2012 Allmänna kulturfrågor
Debatt om förslag 2011/12:KrU8 11 juni 2012 Politik för det civila samhället
Debatt om förslag 2011/12:KrU7 11 juni 2012 Litteratur, språk, läsande och bibliotek
Debatt om förslag 2011/12:KrU9 10 maj 2012 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2011/12:KrU6 3 maj 2012 Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet
Debatt om förslag 2011/12:KrU5 12 april 2012 Spelfrågor
Debatt om förslag 2011/12:KrU4 21 mars 2012 Mediefrågor