Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:KrU14 11 april 2019 Public service-frågor
Öppet samråd 10 april 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:KrU13 27 mars 2019 Frågor om konstarterna och film
Öppet samråd 20 mars 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:KrU7 13 mars 2019 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:KrU9 28 februari 2019 Folkbildningsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:KrU8 28 februari 2019 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2018/19:KrU6 14 februari 2019 En ny europeisk agenda för kultur
Debatt om förslag 2018/19:KrU1 18 december 2018 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Öppet samråd 12 december 2018 Öppet samråd i EU-nämnden
Öppet samråd 23 november 2018 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:KrU5 21 november 2018 EU:s nya ungdomsstrategi