Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:KrU5 23 februari 2017 Kultur för alla
Debatt om förslag 2016/17:KrU3 1 februari 2017 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Debatt om förslag 2016/17:KrU1 1 december 2016 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Öppet samråd 19 oktober 2016 Öppet samråd i EU-nämnden
Öppet samråd 15 september 2016 Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern
Debatt om förslag 2015/16:KrU11 9 juni 2016 Förutsättningar för svensk film
Debatt om förslag 2015/16:KrU10 14 april 2016 Kultur för alla