Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2015/16:KrU1 7 december 2015 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2015/16:KrU3 26 november 2015 Ändringar i kulturmiljölagen
Öppet samråd 23 september 2015 Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern
Debatt om förslag 2014/15:KrU11 11 juni 2015 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund
Debatt om förslag 2014/15:KrU9 11 juni 2015 Litteratur, läsande och språk
Debatt om förslag 2014/15:KrU7 15 april 2015 Kultur för alla
Debatt om förslag 2014/15:KrU8 8 april 2015 Folkbildningsfrågor