Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:KU42 22 maj 2018 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
Debatt om förslag 2017/18:KU30 22 maj 2018 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Debatt om förslag 2017/18:KU26 16 maj 2018 Några ändringar i riksdagsordningen
Debatt om förslag 2017/18:KU14 16 maj 2018 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
Debatt om förslag 2017/18:KU34 2 maj 2018 Fri- och rättigheter, m.m.
Öppen utfrågning 27 april 2018 KU-utfrågning om granskningsärenden
Öppen utfrågning 24 april 2018 KU-utfrågning om granskningsärende
Öppen utfrågning 23 april 2018 KU-utfrågning om granskningsärende
Öppen utfrågning 19 april 2018 KU-utfrågning om granskningsärenden
Debatt om förslag 2017/18:KU37 18 april 2018 Offentlig förvaltning
Debatt om förslag 2017/18:KU36 18 april 2018 Författningsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:KU23 18 april 2018 Ny dataskyddslag