Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:KrU1 18 december 2018 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2018/19:KU1 15 december 2018 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Öppet sammanträde 22 november 2018 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Debatt om förslag 2018/19:KrU5 21 november 2018 EU:s nya ungdomsstrategi
Debatt om förslag 2018/19:KU12 21 november 2018 Stärkt skydd för valhemligheten
Debatt om förslag 2018/19:KU9 21 november 2018 Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet
Debatt om förslag 2018/19:KrU2 14 november 2018 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
Debatt om förslag 2018/19:KU7 14 november 2018 EU-arbetet i riksdagen
Debatt om förslag 2018/19:KrU4 7 november 2018 Kultur i hela landet
Debatt om förslag 2017/18:KU40 18 juni 2018 Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess