Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:SfU2 19 december 2018 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2018/19:SfU4 15 december 2018 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2018/19:KU1 15 december 2018 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Debatt om förslag 2018/19:SfU10 28 november 2018 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar
Öppet sammanträde 22 november 2018 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Debatt om förslag 2018/19:SfU9 21 november 2018 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag
Debatt om förslag 2018/19:KU12 21 november 2018 Stärkt skydd för valhemligheten
Debatt om förslag 2018/19:KU9 21 november 2018 Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet
Debatt om förslag 2018/19:KU7 14 november 2018 EU-arbetet i riksdagen
Debatt om förslag 2018/19:SfU7 24 oktober 2018 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik