Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:KU5 17 januari 2018 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2017/18:KU12 17 januari 2018 Skadestånd och Europakonventionen
Debatt om förslag 2017/18:KU18 17 januari 2018 Snabbare omval
Debatt om förslag 2017/18:SfU3 12 december 2017 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2017/18:SfU2 12 december 2017 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2017/18:SfU4 8 december 2017 Utgiftsområde 8 Migration
Öppet sammanträde 7 december 2017 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Debatt om förslag 2017/18:KU6 6 december 2017 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige
Debatt om förslag 2017/18:KU1 29 november 2017 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Öppen utfrågning 16 november 2017 Hearing om nya svenskar och demokratin
Debatt om förslag 2017/18:SfU6 15 november 2017 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis