Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:SfU15 6 mars 2019 Socialavgifter
Debatt om förslag 2018/19:FiU26 6 mars 2019 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2018/19:KU19 27 februari 2019 Trossamfund och begravningsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:KU18 27 februari 2019 Allmänna helgdagar m.m.
Debatt om förslag 2018/19:FiU6 6 februari 2019 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
Öppen utfrågning 5 februari 2019 Öppen utfrågning om finansiell stabilitet
Debatt om förslag 2018/19:KU13 23 januari 2019 Nystart för en stärkt minoritetspolitik