Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2009/10:TU21 22 juni 2010 Ny kollektivtrafiklag m.m.
Debatt om förslag 2009/10:TU19 22 juni 2010 Ny postlag m.m.
Debatt om förslag 2009/10:TU22 16 juni 2010 Några körkorts- och fordonsfrågor
Debatt om förslag 2009/10:TU24 16 juni 2010 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010–2021 m.m.
Debatt om förslag 2009/10:KU39 14 juni 2010 Indelning i utgiftsområden m.m.
Debatt om förslag 2009/10:KU25 14 juni 2010 En ny radio- och tv-lag
Debatt om förslag 2009/10:KU20 14 juni 2010 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2009/10:KU37 3 juni 2010 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Debatt om förslag 2009/10:KU42 27 maj 2010 Nya villkor för stödet till dagspressen
Debatt om förslag 2009/10:KU23 27 maj 2010 Säkerhetskopiors rättsliga status