Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:KU22 15 maj 2019 Riksdagens arbetsformer
Debatt om förslag 2018/19:KU30 15 maj 2019 Författningsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:KU28 15 maj 2019 Offentlig förvaltning
Debatt om förslag 2018/19:KU29 15 maj 2019 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
Debatt om förslag 2018/19:UbU14 9 maj 2019 Forskning
Debatt om förslag 2018/19:UbU13 9 maj 2019 Högskolan
Öppen utfrågning 26 april 2019 KU-utfrågning om granskningsärende
Debatt om förslag 2018/19:UbU8 25 april 2019 Grundläggande om utbildningen
Öppen utfrågning 25 april 2019 KU-utfrågning om granskningsärende
Öppen utfrågning 25 april 2019 KU-utfrågning om granskningsärende
Debatt om förslag 2018/19:KU35 24 april 2019 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service
Debatt om förslag 2018/19:KU31 24 april 2019 Kommunala och regionala frågor