Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:NU9 28 februari 2018 Vissa elmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:NU2 11 december 2017 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2017/18:NU1 11 december 2017 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2017/18:NU3 6 december 2017 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2017/18:NU4 23 november 2017 Statliga företag
Debatt om förslag 2017/18:NU8 25 oktober 2017 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen
Debatt om förslag 2016/17:NU24 15 juni 2017 Statligt ägda bolag i omvandling
Debatt om förslag 2016/17:NU23 15 juni 2017 Immaterialrätt
Öppen utfrågning 15 juni 2017 Öppen utfrågning om internationell handel
Debatt om förslag 2016/17:NU17 10 maj 2017 Mineralpolitik