Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 23 april 2015 Öppen utfrågning om TTIP
Debatt om förslag 2014/15:NU13 22 april 2015 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet
Debatt om förslag 2014/15:NU14 22 april 2015 Mineralpolitik
Debatt om förslag 2014/15:NU10 18 mars 2015 Näringspolitik
Debatt om förslag 2014/15:NU9 19 februari 2015 Energipolitik
Debatt om förslag 2014/15:NU7 19 februari 2015 Regional tillväxtpolitik
Debatt om förslag 2014/15:NU4 14 januari 2015 Statliga företag
Debatt om förslag 2014/15:NU3 16 december 2014 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2014/15:NU2 16 december 2014 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2014/15:NU1 16 december 2014 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2013/14:NU20 11 juni 2014 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering